Header image  
Din PCB design partner  
  
 
 
 
 
 
 
 
Tjenester

Våre tjenester er først og fremst konsentrert på design (utlegg) av mønsterkort. Vi innehar også vesentlig erfaring om konstruksjon og produksjons oppfølging av kretskort og elektronikk produkter, og kan også tilby tjenester innenfor dette området.

PCB DESIGN / MØNSTERKORT UTLEGG

Davia's kjernevirksomhet er mønsterkort design. Vi leverer komplett underlag for produksjon, også etter kundens ønsker.
Som inngående produksjonsunderlag vil vi typisk motta skjema og nettliste fra kunde. På grunnlag av dette og kundens design krav kan vi starte arbeidet. Under design fasen vil kunden ha tilgang på kontinuerlig oppdatert 3D modell av kortet.
Til PCB design benytter vi CADint. Om kunden bruker samme program til skjema, vil det alltid kunne være konsistens mellom skjema og utlegg. Kunder er imidlertid ikke begrenset til å bruke CADint for skjema, da vi kan ta skjema og nettlister fra de aller fleste CAD systemer (Orcad, CadStar, PADS, Tango, Mentor etc)
For best mulig produksjons- og dokumentasjonskvalitet følger Davia IPC-7351 standarden for komponenter og komponentsymboler. Om kunden skulle ha egne ønsker utover dette vil vi også kunne etterkomme dette.
Produksjonsdokumentasjon og underlag blir i utgangspunktet levert på engelsk.

SKJEMATEGNING

Davia står også til disposisjon med skjemategning, og vil da benytte CADint for dette, noe som gir best konsistens mellom skjema og utlegg. Om kunden skulle ønske skjema i andre programmer (Orcad etc) vil vi også kunne være behjelpelig med det.

KONSTRUKSJON / SPESIFIKASJON

Vi kan tilby å utføre spesifikasjons- og konstruksjonsoppdrag for elektronikk produkter.

PRODUKSJONS OPPFØLGING

Vi kan følge opp produktet mot ferdig kretskort produksjon i en oppstartsfase, og vil selvsagt kunne følge opp alt som har med mønsterkort å gjøre overfor produsent, men normalt vil det være opp til kunden for videre oppfølging mot produksjon av ferdig produkt.