Header image  
Din PCB design partner  
  

 
 
 

 
 
Design filosofi

Vår filosofi er at kunden skal ha et elektronikk kort av høy funksjonsmessig kvalitet på mange plan. Dette betyr at det er mange aspekter som skal tas hensyn til i designprosessen, og design av mønsterkortet er av større betydning for totalproduktet enn hva som ofte blir vektlagt.

ELEKTRISK FUNKSJONALITET

Det viktigste aspektet etter vår mening er i så måte det elektriske med tanke på funksjonalitet, driftsikkerhet og støy. Det er mange måter å legge ut et kretskort på som er i overenstemmelse med kretsskjema, men det er ikke ensbetydende med at alt vil fungere like bra. Vi setter stor fokus på at utlegget skal være funksjonellt av høy kvalitet, noe som gjenspeiles i hvordan komponenter plasseres og omtanke for hvordan kortet rutes.
Sentrale punkter på dette området er:

  • signal integritet
  • avkobling
  • impedans matching
  • minimering av loop
  • DC/DC kretsløp
  • separasjon/plassering av høyhastighets signaler
  • jordplan/spenningsplan
EMC OG STY

Vi vektlegger utlegg med tanke på minimering av støy og EMC problematikk, da vi er av den oppfatning at i de fleste design er det mønsterkortet som har størst betydning for hvordan det ferdige produktet responderer på dette feltet. Et godt mønsterkort er også i de fleste tilfeller det rimeligste alternativet når det gjelder å oppfylle EMC kravene.

PRODUKSJONS VENNLIGHET

Et viktig element i designfasen er produksjonsvennlighet av kretskortet. Dette blir vektlagt gjennom hele prosesson fra hvordan komponenter plasseres, design av komponentsymboler og til en gjennomarbeidet og produksjonsvennlig dokumentasjon. Her legges det også vekt på å følge IPC-7351 standarden for komponeter, noe som sikrer konsekvent dokumentasjon og gode symboler med høy produksjonsvennlighet.

STRUKTUR

Mønsterkortet skal også ha en fornuftig struktur av komponenter og baner, "se pent ut", plassert med tanke på at det skal være lettest mulig å gjøre endringer i fremtiden innenfor de rammer som er lagt.

KUNDE DIALOG

Vi ønsker et tett og god dialog med kunden under utarbeidelse av mønsterkortet, da vi tror det er dette som gir et best resultat. Det er konstruktøren av produktet som kjenner designet best, og kan gi de rette input, men vi vil også kunne komme med synspunkter for en gjensidig fruktbar dialog.
Under hele prosessen vil kunden ha tilgang til mønsterkort utlegget i 3D, noe som gjør det lett og effektivt å se hvordan det endelige kortet blir før det er ferdig produsert.